Family farm centerpiece touches Hotel STL wedding
Natasha McGuire Photography

Family farm centerpiece touches Hotel STL wedding

Location: 705 Olive St, St. Louis, MO 63101.